Bra att ha telefonnummer

Larm och pågående brott: 112
Akuta olyckor/Brand: 112
Polisanmälningar: 114 14
Polisen i Handen,  08-401 70 00
Vårguiden, Sjukvårdsupplysning,1177
BRIS: 0200-230 230
Kvinnojouren i Haninge 08-777 68 60
Manscentrum Haninge 08-606 71 37
Brottsofferjouren: 08 777 85 00
Maria Ungdom, rådgivning: 08-672 45 60
Nummerupplysning, 118 118
Taxi, 020-20 20 20
SL Trafikupplysningen    08-600 10 00
SRV återvinningscentral, 0200-26 46 00
Telia kundsupport - Felamnälan - 020 240 250
P-Service, 0771-77 11 00