Parkering

Föreningen har ett begränsat antal parkeringsmöjligheter både för boende och gäster.

Boendeparkeringen består av:

Expeditionen kan skriva ut ett fåtal tillfälliga parkeringstillstånd för boendes privata bil under väntan på P-plats

Gästparkering utgörs av en avgiftsbelagd parkering längs Tuvvägen. Automaten tar för tillfället endast kontanter och kostar 2 kr/timme dygnet rung

Ansökan om garage eller p-plats görs på expeditionen.

Parkering inom området är endast tillåten på markerade platser.

Det går bra att köra in din bil innanför bommarna (som öppnas med din lägenhetsnyckel), fram till porten för snabb i- eller urlastning. Men kör sakta och försiktigt då det är många som rör sig i området. Tänk på att när bilen står framför porten så utgör den ett hinder för exempelvis, utryckningsfordon.

Om du hyr en plats med motorvärmare, tänk på att ett barn inte vet att din kvarglömda sladd kan vara livsfarlig, så ta bort sladden varje gång du lämnar p-platsen.

Föreningen har avtal med ett parkeringsbolag som bötfäller felparkerare.