Interaktiv utbildning - Du och din bostadsrätt

Interaktiv utbildning - Du och din bostadsrätt

Nu finns en interaktiv utbildning för dig och dina grannar. Här kan alla kostnadsfritt lära sig mer om hur det fungerar att bo i en bostadsrättsförening i HSB.

Utbildningen tar upp frågor om både de rättigheter och skyldigheter man har som bostadsrättshavare och även möjligheterna att påverka sin förening. Här finns information om hur man kommer i kontakt med oss på HSB Stockholm via Servicecenter. Under utbildningen presenteras också länkar till våra medlemsförmåner och tjänster.

Avsnitt som behandlas i utbildningen är:

Du och din bostadsrätt
Att bo i bostadsrätt
Föreningen och ekonomin
HSBs organisation och miljöarbete

Klicka här för att komma till utbildningen!