Djur i föreningen

Djur kommer alltid att finnas i bostadsbebyggelse, men det är viktigt att de tas om hand på ett sådant sätt att det inte uppstår störning för omgivningen. Lagstiftningen ställer ett strikt ansvar på att det är djurägarens sak att förebygga problem av det slaget. Ansvaret för djurhållningen ligger naturligtvis på djurägaren. I fall när det finns ett generellt problem inom ett område kan bostadsrättsföreningen ofta förbättra situationen genom att utarbeta regler. De vanligaste sällskapsdjuren, hund och katt, orsakar också flest klagomål till styrelsen. Vanliga problem är hundskall och katter som går in på andras balkonger.

Det är inte acceptabelt att grannens djur går in på din balkong, fönster etc. Principen gäller för alla slags husdjur. Djurägarens ansvar är att utforma miljön för sitt djur så att djuren inte kommer in på din balkong, alternativt att ha en så strikt tillsyn att det inte sker. Av detta skäl är det ej tillåtet att ha djur löst springande utan tillsyn. Katter ska läras att gå på kattlåda inomhus, annars går de i barnens sandlådor och i rabatter. Via kattavföring kan barn och gravida smittas av toxoplasmos, ett virus som orsakar magsjuka hos barn och fosterskador hos gravida.

Husdjur får inte smutsa ner allmänna platser, exempelvis sandlådor, lek- och parkmiljöer eller vägar inom bostadsområden. Hundägare ska alltid plocka upp hundbajs efter hunden. Kattägare bör kastrera sina katter, då det minskar lukt från inkissande av revir.

Husdjur får inte hållas på sådant sätt att grannar störs av lukt. God hygien och renhållning är viktig både med tanke på medmänniskor, grannar och för djurskyddet. Hållande av giftorm ska ske säkert. Tillstånd enligt lokala bestämmelser krävs inte i Haninge. Ett strikt ansvar för säkerheten åvilar dock djurägaren. Smitning ska förebyggas, och det ska finnas tydliga anslag om artnamn, liksom lämpliga åtgärder och kontaktpersoner i händelse av smitning, bett osv.