BOENDE

Oktober 2021
M Ti O To F L S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Bygga om

Regler för ändring i lägenhet

Styrelsen måste godkänna

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnads-konstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Viktigt att veta

Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.

För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård. Att du inte skadar trapphus, hiss, entréer och andra utrymmen i fastigheten och utomhus på gårdar.

Att löpande städa efter dig i allmänna utrymmen som trapphus, hiss, och även utomhus. 

Det är absolut INTE tillåtet att stänga av vattnet till någon stam på eget bevåg.Ta kontakt med fastighetsskötaren i god tid.

Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången vem du är som renoverar samt hur lång tid din renovering beräknas ta innan du sätter igång. 

Bilningsarbeten och proppning i betong bör utföras vardagar mellan 09.00-16.00, på helger får detta endast förekomma under kortare perioder och då mellan kl. 10.00-15.00.Om störningar varit under veckan ska helgen vara arbetsfri. Tänk också på att anlitade entreprenörer ska ha ansvarsförsäkring

Fyll i blanketten "Ansökan om tillstånd vid renovering av lägenhet i Brf Valhall" skriv ut och under, lämna sedan in det till Expeditionen eller lägg den i Expeditionens brevlåda.  På expeditionen finns blanketten att hämta.