Källsortering

Detta lägger vi i soprummet

Detta lägger vi behållarna som finns på Tuvvägen vid Gamla Nynäsvägen.