FÖRENINGEN

Augusti 2019
M Ti O To F L S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Valberedningen

Valberedningens uppgift är inför årsmötet föreslå vilka som bör väljas till föreningens olika förtroendeposter.

Vem bör sitta i valberedningen?

Egentligen passar vem som helst som valberedare, det krävs inte så mycket förkunskaper utan det viktigaste går att snappa upp under året. Det finns risk att resten av föreningen glömmer bort valberedningen tills strax innan årsmötet om inte valberedarna ser till att synas och höras. Dessutom har valberedarna ett stort inflytande över föreningen och spelar en viktig roll, förutsatt att de tar sitt uppdrag på allvar.

Således är det viktigt att det tillsätts personer som kan vara objektiva och som känner många inom föreningen så att valberedningen inte inskränks till att föreslå sina närmaste kompisar. Det är också bra om valberedningen har en uppfattning om hur en styrelse jobbar och hur föreningen fungerar i stort, men det är inget krav eftersom valberedningen som sagt har ett helt år att sätta sig in i sådant.

Hur gör man?

Valberedningen har ett helt år på sig att samla på sig information om föreningen och leta upp lämpliga personer. Det är viktigt att valberedningen börjar arbeta tidigt, gärna ett halvår före årsmötet så de slipper stressa fram ett förslag precis före årsmötet. Då kan man fråga runt i föreningen vilka som kan tänkas vara intresserade av att sitta som förtroendevald i föreningen. Det kan vara en god idé om att sätta upp lappar om att det går att ”nominera” personer till förtroendeposter och vem man i så fall bör ta kontakt med. Det är viktigt att valberedningen låter alla komma till tals och att samtliga nomineringar tas emot och övervägs likvärdigt. Det är nämligen en viktig uppgift för valberedningen att försöka vara objektiv och om det finns konflikter inom föreningen är det oftast bra om valberedningen inte tar parti för någon sida.

Som valberedare behöver man veta vilket arbete styrelsen utför. För att kunna ha en god uppfattning om det och om vem som är lämplig att i föreningsstyrelsen är det bra om valberedningen sitter med på något styrelsemöte och deltar så mycket som möjligt i föreningens verksamhet. Det gäller att skaffa sig en uppfattning om vilka av de förtroendevalda som är duktiga och bör sitta kvar samt vilka medlemmar i föreningen som skulle kunna passa i styrelsen. Därför består det huvudsakliga arbetet som valberedare att prata med så många som möjligt och ibland övertala en och annan att han/hon visst skulle passa bra i styrelsen.

En valberedning som tagit som uppdrag på allvar och som på årsmötet kan presentera väl underbyggda förslag får oftast stor uppskattning av medlemmarna och dessutom brukar sådana förslag antas i sin helhet. Därför blir det extra kul att som valberedare göra ett ordentligt jobb och sen se hur föreningen får en extra bra start på det nya verksamhetsåret i och med en riktigt bra styrelse som man själv förslagit!

Presentation/Förslag

Valberedningen skall i god tid innan årsmötet presentera sina kandidater för medlemmarna. Detta sker mest fördelaktigt i samband med att årsredovisning och kallelse trycks och delas ut.

Valberedningen består för närvarande av:

Sigrid Lidén (sammankallande)

Jeanette Brorsson.