Sophantering

Hushållssopor slänger vi i soprummet vid vändplanen. Soppåsen ska vara väl paketerad när den slängs i sopvagnen. OBS endast hushållsopor.

För Matavfall används avsedda papperspåsar och läggs i de sopkärl avsett för matavfall. 

I soprummet finns flera kärl att lägga soporna i.

Vad som skall kastas i de olika kärlen framgår av broschyren som handlar om källsortering vilken samliga hushåll får varje år och som delas ut av SRV Återvinning.

Grovsopor får man själv köra till återvinningscentralen i Jordbro.

 

Vid några tillfällen om året finns en container uppställd vid vändplan där medlemmarna kan slänga sina grovsopor. Tider då containern finns på plats är vid vår-och höststädning och vid jul. Vid andra tillfällen meddelas på anslagstavlan i portarna och på hemsidan.

Följnade får inte kastas bland grovsopor utan skall sorteras:

Vänligen följ denna sorteringsanvisning, föreningen får böta stora summor om dessa artiklar finns i containern vilket är en onödig kostnad.

OBS! Grovsopor får ej förvaras i gångarna på vindarna, då de utgör en stor brandrisk och hinder vid brand och rökutveckling.